Sagt om boken

Sagt om boken

Astrid Nøkleby Heiberg, politisk rådgiver i Høyre, tidl. statsråd:
Jeg har lest Grethe Værnøs bok med stor begeistring.  Den vekker minner og gir sammenhenger som jeg ikke kjente til, og ikke minst gledet jeg meg over hennes refleksjoner i sluttkapitlet.

Kristin Clemet, leder Civita:
«Grethe Værnø har skrevet en personlig og interessant beretning fra sitt ståsted som borgerlig kvinnesakskvinne. I Blåstrømpe gir hun et nyttig innblikk i en del av den norske kvinnebevegelsen som ikke er så godt kjent for alle, nemlig de borgerlige feministenes langvarige kamp for likestilling mellom kjønnene. Boken viser frem de mange nyansene i «kvinnesaka», og ikke minst de mange dilemmaene som kvinnesakskvinnene sto oppe i. Samtidig viser boken hvordan det politiske arbeidet foregår i praksis, på godt og vondt. Det er ofte to steg frem og ett tilbake. Likestillingen har heldigvis beveget seg fremover siden Grethe Værnø ble engasjert i saken, men samtidig ser vi både gamle, uløste problemer og helt nye problemstillinger som vi vil møte i tiden fremover.»

Anita Mechal Ellingsen, leder Kvinners Frivillige Beredskap og tidl. leder Nettverk for kvinnelig befal:
I anledning Kvinnedagen hadde Grethe Værnø sin boklansering. Boken anbefales på det sterkeste ift å få et innblikk i «kvinnehistorien» vår og historien om Grethes politiske og personlige liv gjennom årene. Hun er foregangskvinne i aller sterkeste grad. Neste år blir hun 80 år, men er like sprek og delaktig i de viktige arenaene, som for eksempel hos oss i NvKB i januar.

Jan Erik Thoresen, redaktør i Trygge Samfunn: “Et oppriktig engasjement”.
Med utgivelsen av boken «Blåstrømpe» åpner forfatteren opp for sitt kvinnepolitiske liv. Med glød og innlevelse tar hun leserne med på en spennende og dramatisk reise der hun underveis, ikke unnlater å stille provoserende spørsmål. Ett av dem er «Media – med oss eller mot oss?» et annet er «Menneskerettigheter – også for kvinner?» og leserne vil kjenne seg godt igjen i kapitler som «Far leser – mor syr. Kjønnsroller under angrep» og «Politisk makt til kvinnene».
Boken «Blåstrømpe» er historisk viktig og bør lese av alle, enten strømpene er røde eller blå.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s