Menneskerettigheter også for kvinnene?

Menneskerettigheter også for kvinnene?

“Ingen kvinne er fri før alle er frie,” erklærte den sydafrikanske delegaten ved  ICWs rådsmøte i Oslo i 1979. Forsamlingen jublet. Hennes ord ble et “mantra” for Nasjonalrådets kamp for kvinnenes rettigheter. Etter hvert som den offisielle norske innsatsen for menneskerettighetene ble en stadig viktigere del av norsk utenrikspolitikk, økte også NKNs engasjement for å integrere kvinnenes rettigheter i dette arbeidet. Forfatteren arbeidet med dette spørsmålet først i NKNs U-landsinformasjon, deretter som leder for Nasjonalrådet, som medlem av Utenriksdepartementets Menneskerettsutvalg fra 1980 til 1984 og på Stortinget. Her forsøkte hun uten hell å få gjennomslag for et grunnlovsforslag om ikke-diskriminering på grunn av kjønn.

Grethe Værnø skriver at det er en uløselig sammenheng mellom kvinnenes frihet i vårt land og frihet for verdens kvinner. Undertrykkelse av kvinner er det mest universelle og vanskeligste brudd på FNs menneskerettserklæringer og konvensjoner. Derfor kunne NKN ikke godta argumentet om at alt som hadde med kvinner å gjøre, var en del av landenes kultur. Kvinnene hadde ikke råd til å relativisere kvinners likerett, like lite som arbeiderne kunne gi opp kampen mot sosial dumping eller den frie verden kunne gi opp kampen for ytringsfrihet eller mot dødsstraff.

Likevel var det henimot umulig å få norske myndigheter til å betrakte kvinners rettigheter som en integrert del av menneskerettighetene. En anmodning om dette fra Stortingets talestol avfødte bare et mildt smil fra utenriksministeren. Også her fikk Nasjonalrådet høre at de ikke skulle ri kvinnepolitiske kjepphester.

Grethe Værnø skriver også om sluttbehandlingen av FNs Kvinnekonvensjon i Norge. Alt var ikke på stell i Norge heller, noe som påkalte kommentarer fra andre land. Likevel var man kommet i langt arbeidet mot kvinnediskriminering fra den gang i begynnelsen av 1970-tallet da hun ble satt på dør av hovmesteren i Shippingklubben. Begrunnelsen fra ledelsen var at dette var en businessklubb om formiddagen og da skulle man ikke forstyrres av damer!

 

 

 

Advertisements

One thought on “Menneskerettigheter også for kvinnene?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s