Media: med oss eller mot oss?

Media: med oss eller mot oss?

Media var notorisk kvinneblinde. Når avisene systematisk unnlot å dekke “kvinnesaker”, måtte vi spørre om media var med oss eller mot oss. Dette provoserte Aftenpostens redaktør som rykket ut med en belæring om at pressedekningen skulle være riktig, objektiv og nøytral. Hadde det bare vært så vel, svarte vi i Nasjonalrådet. Dette sier Grethe Værnø i kapitlet om sitt arbeid som redaktør i NKNs Pressetjeneste der oppgaven var å fôre pressen med kvinnerelevant stoff. Det ble mer enn det. NKN utviklet en offensiv mediepolitikk, ikke minst mot NRK. Som medlem, senere leder i Nasjonalkommisjonen for UNESCO (1984-88), og i arbeidet med Kvinnetiårets handlingsplaner, kunne hun følge temaet på den internasjonale scene. Saken fikk også et etterspill i Oslo Center på 90-tallet.

Det ble flere feider med Aftenposten og andre media, ikke minst NRK som hadde problemer med å finne kvinnelige intervjuobjekter, og kuttet ut “kvinnestoff” ved det minste påskudd.  Mens avisene sto fritt i sitt valg av stoff og vinkling, minnet Nasjonalrådet om at NRK hadde et klart samfunnsoppdrag, og var underlagt en rekke regler for hvordan kringkastingen skulle gi et dekkende bilde av norsk virkelighet.

Grethe Værnø skriver også om hvordan det i løpet av Kvinnetiåret ble dokumentert, blant annet i UNESCO-rapporter hvordan massemedia verden over snarere motarbeidet enn fremmet kvinnenes interesser. Mediebildet av kvinnene var ensidig og virkelighetsfjernt, preget av myter og fastlåste fordommer. Media formidlet lite om kvinners virkelighet, deres innsats, betydning og problemer, deres rettigheter, meninger og behov. De ble kommunikasjonsmessig isolert og undertrykket av taushet fordi oppfatningene av hva som var viktig og riktig i samfunnet, avhang av hva som ble funnet verdig en omtale. Informasjon om og dekning av “kvinnesaker” ble ofte forvrengt, latterliggjort og mistenkeliggjort.

 

 

Advertisements

One thought on “Media: med oss eller mot oss?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s