Kvinnekupp: Politisk makt til kvinnene

Kvinnekupp: Politisk makt til kvinnene

“Tusen takk, dette var nesten som i krigens dager,” hvisket en eldre dame henrykt  på vei ut av Nasjonalrådet en høstdag i 1971. Hun hadde fått en privattime i kumulasjonstaktikk under valgaksjonene det året, senere kjent som “Kvinnekuppet”. Da kom kvinnene inn med flertall i kommunestyrene i Oslo, Asker og Trondheim, og med et stort antall i Bærum. Suksessen var egentlig ikke så overveldende. Prosenten kvinner totalt sett gikk bare opp fra 9,5 til 14,8, på tross av at antallet kumulerte kvinner på partienes lister var 20 %. Mange må ha strøket kvinner fra listene.  Det ble likevel innkassert som en stor seier, forteller Grethe Værnø i dag.

Hennes første oppdrag som redaktør for NKNs Pressetjeneste var å lede pressekampanje “Flere kvinner i kommunestyrene” – en av hennes livs morsomste opplevelser: “Det ble pressekonferanse med partilederne og kampanjestart i Stortingets store konferansesal 8. februar 1971. Andektig hørte vi på disse mektige herrer som unisont erklærte at kvinnene måtte med i det politiske liv. Jeg husker spesielt Venstres Gunnar Garbo som kategorisk slo fast at “For å komme med i politikken må man enten være mann eller usedvanlig velkvalifisert”. Det var rene ord for pengene!”

Negative reaksjoner  meldte seg umiddelbart fra de stort sett maskuline avisredaksjoner. Påstander og innvendinger haglet, både mot mål og metoder. Da resultatet forelå, utbrøt ordføreren i Bærum for åpen scene: “Hvordan skal dette gå!”  Partisekretæren i Arbeiderpartiet kom ikke bedre fra det i VG da han innrømmet at Oslo Arbeiderparti hadde satt kandidatene opp i alfabetisk rekkefølge – og hadde som alltid anbefalt sine velgere å stemme på rene lister. Hvem skulle da bestemme hvem som skulle foretrekkes??

“Kvinnekuppene” skremte partipolitikerne til de grader at kommunevalgloven ble endret gang på gang foran kommunevalgene for å begrense velgernes innflytelse. Forfatteren klarte ikke å forhindre dette på Stortinget i 1983, og en rekke utspill fra NKN for å demokratisere valgsystemene for kommune- og stortingsvalg vant ingen gjenklang i partiene.

Advertisements

One thought on “Kvinnekupp: Politisk makt til kvinnene

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s