Med kvinnesak inn i partipolitikk

Med kvinnesak inn i partipolitikk

“Grethe Værnø har nok strikket sine strømper for røde”. Det var Morgenbladets redaktør CCs  dom over Grethe Værnøs sjanser ved stortingsnominasjonene i Oslo Høyre i 1973. Litt rett hadde han nok, sier hun i dag. Da Oslo Høyres formann, Otto Grieg Tiedemann, lanserte hennes kandidatur, nevnte han ikke hennes kvinnepolitiske engasjement med ett ord. Det som tellet til hennes fordel, var hennes innsats i Ja-til-EF-kampanjen. Dessuten var hun kvinne. “Jeg ble jo kvotert inn, da som senere. Høyre skulle ha en kvinne på hver 3. plass. Det holdt til en 9. plass”, forteller Grethe Værnø i dette kapitlet.

Veien inn i partipolitikken var spesiell. Etter et halvt år med propaganda for kvinner i kommunepolitikken, tok hun konsekvensen av sine egne ord og meldte seg inn i Oslo Høyre høsten 1971, der hun trodde kunne gjøre mest nytte for seg. Det var feilslutning, sier hun. Kvinnene hadde det vanskelig innen alle partiene. Forfatteren forteller friskt fra sitt arbeid i Høyres programkomité og Høyres første likestillingsutvalg i 1973 for å utforme en likestillingspolitikk for partiet. Forslagene om progressive tiltak innen skattepolitikk, valgordninger og familiepolitikk ble nok for sterk kost for et konservativt parti.  Resultatet av arbeidet sammen med den legendariske Berte Rognerud, kalt “Mase-Berte”,  og organisasjonssekretær Else Messelt,  førte bare til en programformulering om at Høyre ville arbeide for praktiske tiltak og mentalitetsendringer som vil føre til like muligheter og ansvar i hjem og samfunn. “Høyrekvinnene lå helt i forkant i likestillingspolitikken på den tid, nok en av årsakene til at Unge Høyre mente at Høyrekvinnene burde nedlegges. Vi arbeidet i kraftig motvind”, heter det i Grethe Værnøs bok.

Både yrkeskarriere og en mulig politisk løpebane ble  avbrutt da hun i 1973 fulgte sin mann til Wien og Washington. Da hun igjen var aktuell som stortingskandidat i 1981, var situasjonen en annen. Det er omtalt i kapitlet “Kvinnepolitikk fra stortingsbenken”.

 

 

Advertisements

One thought on “Med kvinnesak inn i partipolitikk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s