Inn i kvinnenes verden

Inn i kvinnenes verden

“Det var en opplevelse som skulle forme hele livet”, sier Grethe Værnø om sitt første møte kvinneorganisasjonene og kvinnesak da hun ble ansatt som redaktør for den nyopprettede Pressetjeneste i Norske Kvinners Nasjonalråd i januar 1971 (til 1973). Kvinnenes verden var mangfoldig. NKN var som partipolitisk nøytral paraplyorganisasjon for 22 landsomfattende kvinneorganisasjoner den mest representative aktør innen kvinnepolitikken. Venstresiden ønsket imidlertid å stemple den som “borgerlig”.

Nasjonalrådet ble på den tiden ledet av fremragende, dyktige kvinner som imponerte forfatteren dypt og som gjorde NKN til en frontorganisasjon gjennom de harde 70-årene. Derav tilnavnet “Morske kvinners nasjonalråd.”

De drev et jordnært, praktisk kvinnesaksarbeid over hele samfunnsfeltet,  lenge før partienes kvinner endelig fikk overtalt sine menn til å vise litt politisk vett, sier hun.

Nå kom nyfeministene til og skapte så mye leven at kvinnesaken raskt ble hevet opp på den politiske agenda. Grunnlaget ble lagt for en offentlig likestillingspolitikk – til dels på bekostning av de tradisjonelle kvinneorganisasjonene som opplevde at store deler av den gamle organisasjonsstruktur ble endret.

Klart det var skillelinjer, skriver Grethe Værnø. Arbeiderpartiet hadde berøringsangst overfor “de borgerlige”. Årvisst som trekkfuglene kom angrepene i Arbeiderbladet. Nyfeministene trodde gjerne de hadde oppfunnet kvinnesaken og hadde bare forakt til overs for de gamle kvinnesakskvinner. De ropte høyest om kvinnesolidaritet, men viste minst av den, særlig overfor det flertall av kvinner som satt fast i det gamle kjønnsrollemønster. Ytterst til venstre hadde vi dem  som trodde at en revolusjon ville frigjøre kvinnene. men det var en non-starter. I tillegg var det besværlig med dem som ville ta kvinnene til inntekt for allmennpolitiske saker som Nei til EF, anti-forsvarskampanjer eller mer typiske verdispørsmål. Det skapte unødig splittelse.

“Skadefro menn lot oss høre at ”kvinne er kvinne verst”.  Men hvorfor skulle det være lettere for oss å bli enige om en hel revolusjonsstrategi enn for mennene å bli enige om en veistump i Hallingdal?” spør forfatteren som understreker at de alle likevel var like gode feminister som sloss en felles kamp for kvinnenes frigjøring og likerett mot et massivt mannssamfunn, enhver ut fra sine egne interesser og sitt eget politiske og verdimessige ståsted.

 

Advertisements

One thought on “Inn i kvinnenes verden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s