..

Kvinnepolitikk fra Stortingsbenken

“Min eneste virkelige seier på Stortinget var da jeg kuppet statsminister Willoch i saken om stridende stillinger for kvinner i 1984”, forteller forfatteren i kapitlet om tiden på Stortinget. Etter å ha vært ute av partipolitikken i flere år, ble hun hanket inn til sikker 5. plass, en “kvinneplass”, på Høyres Oslo-liste i 1981. Nå var kvinnepolitikk blitt en kvalifikasjon og ledervervet i Norske Kvinners Nasjonalråd veide tungt. Til overmål lanserte Morgenbladet henne som forsvarsminister i Willoch-regjeringen! Det var nok et eksempel på tvilsom dømmekraft hos den fargerike redaktøren, etter Grethe Værnøs mening.

I fire år satt hun i Utenriks- og konstitusjonskomiteen under Høyre-regjeringen. Hvordan ble det så med kvinnekamp fra en stortingsbenk?  Hun hadde trodd hun kunne gjøre mer nytte for seg på Stortinget enn fra en stor kvinneorganisasjon, men syntes ikke hun lyktes. Årsakene var mange. Det ble nederlag for et grunnlovsforslag om ikke-diskriminering på grunn av kjønn. Kampen mot nye innstramninger i kommunevalgordningen fikk ingen støtte. “Kvinnerettede påplusninger på UDs budsjett kunne jeg se langt etter under Willochs regime” forteller en desillusjonert forfatter.

Kvinnepolitikken ble også helt overskygget av en beinhard sikkerhetspolitisk strid første halvdel av 80-tallet. Stemningen kan best illustreres ved et utbrudd fra AP-veteranen Haakon Lie overfor partiets sikkerhetspolitiske nestor Guttorm Hansen etter at partiet hadde gitt etter for press fra partiets NATO-motstandere: “Det er jo bare Grethe som slåss, jo”.

Advertisements

One thought on “..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s