Om boken

Om boken

Tiden fra nyfeministenes innmarsj rundt 1970 og gjennom FNs Kvinnetiår 1975-85 vil bli stående som den viktigste perioden for kvinnesaken siden slutten av 1800-tallet. Det var da de hardeste kampene ble utkjempet mot kvinneforakt og undertrykkende kjønnsroller – og det var da de gamle blåstrømper, kvinnesakskvinnene, møttes med nye rødstrømper, nyfeministene. Forbitrelsen var enorm over mannssamfunnets massive motstand mot «kvinnfolkmas», enten strømpene var blå eller røde.

Dagens unge kan vanskelig forestille seg hvor stri bestemødrenes kamp var for rettighetene de selv tar for gitt. Men hva besto egentlig denne kampen i, hva oppnådde man – og hva er resultatet blitt, snart femti år etter det store kvinneopprøret? En del holdninger i tidens ungdomskultur får en gammel kvinneforkjemper til å spørre: Er vi på rett spor – eller vil kjønnskampen aldri ta slutt?

Historikeren, politikeren og fagforfatteren Grethe Værnø (f. 1938) har som tidsvitne et unikt utgangspunkt for å reise disse spørsmålene. Hun høstet erfaring fra kvinne- og likestillingsarbeid med sentrale verv i Norske Kvinners Nasjonalråd, som stortingsrepresentant for Høyre og som leder i Kvinners Frivillige Beredskap. Med et utall andre kvinnepolitiske verv, nasjonalt og internasjonalt, var hun trygt plassert blant sin generasjons blåstrømper.

Med en annen innfallsvinkel enn nyfeministene til noen av kvinnekampens store stridsspørsmål gir forfatteren et viktig supplement til litteraturen om 70- og 80-årenes kvinnebevegelse. Ledetråden i hennes arbeid var likevel at feminister av alle avskygninger måtte danne felles front mot et undertrykkende mannssamfunn. Det var og er en hjertesak for Grethe Værnø, som med denne boken har levert et uvanlig velinformert  og åpenhjertig partsinnlegg om en tid og en skjellsettende strid som snart er historie.

Advertisements

One thought on “Om boken

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s